Kniber det for din hund at blive siddende ved start?

Så er du ikke alene! Vi ser det igen og igen – til træning og til konkurrence. For nogle er det altid et problem, for andre er det kun til konkurrence. Men hvorfor er det så svær for din hund at blive siddende ved start?

Min påstand er, at det ikke nødvendigvis er specielt svært for din hund at blive siddende ved start, men at det er svært for dig! Ja, du læste rigtigt – for dig! Hundetræning, og agility især, handler nemlig om kriterier – og min holdning er, at vi som agilityudøvere er alt for dårlige til at opstille og overholde kriterier for vores hunde, vores træning og for vores mål!

Kriterier, der er SÅ vigtige for vores hundes læring.

Hvornår ‘sidder hunden i starten’. Tænk dig lige om. Hvornår sidder den rent faktisk i starten!

Den sidder i starten, når det netop er din release-kommando der bestemmer, hvornår hunden går. Det er et ret simpelt kriterium, men hvorfor er det så så svært at overholde?

Overvej først, hvornår du egentlig giver din release-kommando. Gør du det når du siger: “Okay”? Gør du det allerede inden, fordi du vender din hånd om? Gør du det allerede når du vender dit ansigt om mod hunden eller endnu tidligere, når du vender dit ansigt væk fra hunden?

Du tror måske, at din release-kommando er: “Okay”, men måske er den i virkeligheden meget mere centreret om dit kropssprog? Hunde læser vores kropssprog meget mere end de læser vores lyd. Derfor er det utrolig vigtigt, når man overvejer sine kriterier, at man er bevidst om sit kropssprog. Så medmindre din hund har et helt klart kriterium om, fuldstændig at overse dit kropssprog, og udelukkende lytte til din stemme, så skal du være bevidst om dit kropssprog. Og det er altså virkelig sjældent at vi ønsker, at vores agilityhunde er fuldkommen ligeglade med vores kropssprog, så hvordan skal de forstå, at de kun skal være ligeglade med det ved starten?

Er du i tvivl om, om din hund går på dit kropssprog? Prøv at få en træningskammerat til at filme et par af dine starter. Slå lyden fra på videoen og se hvad der sker. Nu kan du altså ikke selv høre din stemme, men se hvordan dit kropssprog ser ud. Hvad gør du i det sekund din hund sætter af? Hvad gør du i det sekund du åbner din mund?

Måske bevæger du 4 fingre? Måske giver du et lille nik eller trækker hovedet tilbage? Måske løfter du en fod?

At have sikre og gode starter handler, for mig, ikke om, at sætte sin hund af foran springet, og at den så først må gå når jeg giver en kommando. Den handler om, at hunden forstår mit kriterium i en given situation, og indretter sig efter det. Nogle gange må min hund gerne løbestarte, andre gange skal den sidde og vente. Fælles for begge starter er, at min hund er klar over hvad der skal ske. Når min hund skal løbestarte, siger jeg: ‘Go, go, go!’ mens jeg holder min hund tilbage og giver slip, så den kan fræse afsted! Når min hund skal sidde i starten, får den en sit og bliv kommando, og den må gå i det sekund jeg løfter min hånd og siger ‘Okay’.

Jeg bruger altså en kombination af min stemme og en bevægelse til at forstærke mine kommandoer.

Ligesom jeg gør det når jeg sender hunden bagom et spring!

Ligesom jeg gør, når jeg sender hunden igennem en tunnel!

Ligesom jeg gør, når hunden skal springe kort og ‘wrappe’ et spring.

Det handler med andre ord ikke om, at min hund skal sidde i starten for at det er godt – slet ikke. Det handler om klare kriterier: 1) du skal løbe alt hvad du kan når jeg siger ‘Go, go, go!’, og 2) du skal vente på min release kommando, når du har fået en ‘bliv’-kommando.

Der findes ingen mellemvej. Der findes aldrig en situation, hvor det er okay at gå fra en ‘bliv’-kommando. Der findes aldrig en situation, hvor det er okay ikke at løbe for fuld power på en ‘GO’-kommando.

Og hvad hvis kriteriet ikke overholdes? Så prøver vi igen. Igen og igen!

Et kriterium er, i mine øjne, ultimativt. Det eneste tidspunkt hunden belønnes (for nogle er belønningen, at den får lov at løbe) er når den overholder sit kriterium. Kriteriet skal derfor være:

  1. Utrolig specifikt, og
  2. ligeså afgrænset!

Det kan ikke nytte noget, at din hund nogle gange skal sidde ned i starten, og andre gange skal ligge ned. At den nogle gange må løfte sin bagpart fra sin ‘dæk’ og andre gange ikke må. Lader du din hund slække på et kriterium én gang ud af ti, har den ikke en ærlig chance for at forstå kriteriet! Det er ikke fordi den vil være ulydig, men gevinsten ved ikke at overholde kriteriet, overskygger gevinsten ved at overholde det.

For hvis jeg får lov at løbe én gang ud af ti, så er det faktisk værd at prøve, når jeg nu elsker at løbe!

Og hvad elsker din hund mest af alt ved at løbe agility? Den elsker at springe over et spring og løbe igennem en tunnel. Også når det er den første forhindring. Gevinsten ved at blive ved start, skal altså være at ‘komme igang’. Så lad hunden løbe, når den overholder sit kriterium. Et kriterium kunne jo være:

  • Min hund skal sidde ned og sidde helt stille. Ingen løftede poter og ikke noget med at den må tage 3 skridt frem.
  • Min hund skal ligge ned. Den skal ligge helt ned, og må ikke rejse bagparten eller bevæge sig.
  • Min hund skal stå. Den skal stå helt stille, eller må gerne trippe på stedet, men ikke ‘gå frem’.

Mulighederne er mange, men det vigtige er at det er specifikt og afgrænset, og at det overholdes!

Én vil måske mene, at når hunden kun får belønning for at springe over det første spring, forstærkes dens lyst til at løbe, men ikke til at sidde.

Det er jeg ganske enkelt helt uenig i.

Vi ved, at vores hunde ‘kæder’ adfærd. At de forbinder en øvelse med det der sker lige før belønningen, og lige bagefter. Det er derfor at min gamle Kioko tror, at ‘sit’ betyder noget i retning af: “Sæt dig ned, og du får en godbid når du lige løfter dine forben for at kunne nå godbidden”.

Jeg har ikke belønnet ham for at sidde, men for at lave det til en øvelse at sidde og løfte forbenene. Jeg har ganske vidst troet, at jeg har lært ham sit! Det betyder altså, at jeg har en hund der nogle gange sidder, men hvis der går lidt for længe med belønningen, sidder bamse!

Hunden lærer at når den sidder foran springet, sidder pænt og venter, får sin release kommando, og springer over første spring – da får den legetøjet eller godbidden! Den får altså både forstærkningen i, at få lov at bevæge sig og ved at få godbid eller legetøj! Men den får kun alle tre ting, når den overholder sit kriterium – ellers får den ingenting.

Hverken spring, godbid eller legetøj!

Læg mærke til, at det ikke er i det sekund min arm kommer op, at Iso går. Det er i et splitsekund hvor min arm trækker tilbage. Altså er det måske bevægelsen i armen hun går på, mere end det er på at armen kommer op?