Når hunden har vist dig, eller en anden hund, dæmpende signaler, for at afværge en utryg situation, kan den skifte til at bruge de truende signaler. Disse signaler skal vi gerne undgå, da det kun sker hvis vores hunde føler sig særdeles utrygge. Du kan læse et indlæg om de dæmpende signaler her.

Hunden vil altid starte med at bruge de dæmpende signaler. Gabe, smaske, se væk osv., for at den ikke behøver at true nogle. For nogle hunde, er de dæmpende signaler mere stærke, og nemmere at se end for andre. Det handler om at kende sin hund!

Truende signaler kan være:

  • Direkte øjenkontakt. Direkte øjenkontakt er noget vi kan lære vores hunde at være trygge ved. En fremmed hund vil imidlertid ikke synes at dine øjne er særligt trygge, og heller ej en anden hunds.
  • Høj og stiv haleføring. Hvis hunden generelt virker stiv i kroppen er det et tegn på, at den virkelig er utryg og forsøger at få dig eller den anden hund på afstand.
  • Knurren. Dette signal kender de fleste hundeejere – her er grænsen virkelig ved at være nået for vores hunde.
  • Knurrer og viser tænder. Når hunden begynder at vise tænder er der ingen tvivl om, at den anden hund eller menneske, er gået langt over hundens grænse. Hunden vil ty til at bide, hvis den ikke snart får den fred som den behøver.
  • Snappen og angreben med bid. Hunden ser ingen anden udvej end at forsvare sig selv. Dette skal undgås!

Der er langt flere dæmpende end truende signaler, da hunde som udgangspunkt helst vil undgå en konflikt. Sørg for at lær hundesproget og de dæmpende signaler grundigt at kende, for at undgå at hunden bliver nødt til at føle sig meget utryg og tyr til at bide.

2013-03-24 11.13.55

Denne direkte øjenkontakt er tillært, og er ikke noget hunden lærer af sig selv, men som vi mennesker lærer vores hunde, for at føle tryghed ved netop vores øjenkontakt.